Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 807/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dni...

II FZ 155/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2138/09

II OSK 1340/11 - Wyrok NSA z 2011-09-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. B. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. B. na Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 971/09