Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09