Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 238/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 736/15 o umorzeniu postępowania zażaleniowego D. W. i M. W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. ...

I OZ 239/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 736/15 w przedmiocie odrzucenia zażalenia D. W. i M. W. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku Woj...

I OZ 1863/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

I OZ 1861/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 14 czer...

I OZ 1862/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11