Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 860/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie VI SA/Wa 1820/04

II OZ 838/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 70/06

II OZ 839/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu

II OZ 853/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 444/08 w zakresie wezwania J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na nie wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w K. wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt IISA/Kr 735/06

II OZ 855/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 446/08 w zakresie wezwania J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na nie wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w K. wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt IISA/Kr 358/04

II OZ 861/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie VI SA/Wa 1820/04

II OZ 182/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. B. i M. D. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] W.

II OZ 854/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 445/08 w zakresie wezwania J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na nie wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki w K. wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt IISA/Kr 357/04

II OZ 1038/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 701/08 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 899/07