Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1046/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu , sygn. akt. II SA/Po 54/11 odrzucającego skargę R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego wyroku NSA , sygn. IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu

II OZ 1041/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pabianicach grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad...

II OSK 639/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim