Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 847/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 125/04

II OZ 340/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi A. R. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczytnie wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1033/09

II OZ 718/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W., J. W. i M. W. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 362/05

II OZ 800/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 177/04

II OZ 733/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W., J. W. i M.W. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 285/05

II OZ 719/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W., J. W. i M. W. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 178/04