Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 624/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi M. G. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim w przedmiocie legalności robót budowlanych

II SA/Op 358/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-04

Sprawa ze skargi A. W. - P. i M. W. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 555/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Skarga A. W.-P. i M. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 53/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 38/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-16

Sprawa ze skargi A. W.- P. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie niewykonania wyroku i wymierzenia grzywny

II SA/Op 429/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-10

Sprawa ze skargi L. C. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim w przedmiocie doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy