Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 388/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-12

Sprawa ze skargi A. J. o wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 429/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi L. C. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim w przedmiocie doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem