Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SO/Op 1/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SA/Wr 278/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 178/04,

II SO/Op 3/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 275/12, ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 177/04

II SO/Op 2/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SA/Wr 218/12, z wniosku D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 125/04,

II SO/Op 4/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-23

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05,