Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1799/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi [...] Szkoły Wyższej w K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu