Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 465/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Op 24/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność zakładu ubezpieczeń społecznych w przedmiocie emerytury

II SA/Op 23/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-08

Sprawa ze skargi H. J. na orzeczenie Kierownika Ambulatorium Zakładu Karnego w S. w przedmiocie oceny stanu zdrowia

II SO/Op 69/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Op 189/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-08-07

Sprawa ze skargi E. M. na działanie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. w przedmiocie

II SA/Op 14/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-30

Sprawa ze skargi W. D. na działalność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie uprawnień osadzonego w areszcie śledczym

II SAB/Op 18/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w O. w przedmiocie skargi na organ administracyjny

II SA/Op 516/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-09

Sprawa ze skargi Z. L. w przedmiocie kredytu bankowego

II SA/Op 24/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Sprawa ze skargi H. J. na Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego w S. w przedmiocie skargi na pracownika administracji

II SO/Op 7/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Wniosek w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego sygn. akt IV SA/Wr 684/05 zarządza: pozostawić wniosek o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu bez rozpoznania.
1   Następne >   3