Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 426/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego

II SO/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu

II SA/Op 3/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kluczborku przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, w przedmiocie wykroczenia

II SA/Op 3/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kluczborku przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, w przedmiocie wykroczenia

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-30

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego