Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-13

Zażalenie na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SAB/Op 17/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-08

Skarga Z. B. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie wydania książki inwalidy wojennego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SAB/Op 24/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza Gogolina w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 461/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie sprawienia pogrzebu, zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

II SA/Op 223/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu podania w sprawie o odszkodowanie