Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. S. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 219/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 27/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie o wydanie książki inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 690/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-14

Sprawa ze skargi D. N. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie skargi na działalność organu nadzoru budowlanego

II SA/Op 32/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-04

Sprawa ze skargi A. K. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach w przedmiocie skargi na działalność ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 27/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-16

Skarga Z. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Opolu za niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność w sprawie wydania książki inwalidy wojennego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 299/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-17

Sprawa ze skargi R. B. na Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w S. w przedmiocie skargi na działalność administracji zakładu karnego

II SA/Op 224/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi R. B. na czynności Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w Strzelcach Opolskich w przedmiocie dostępu skazanego do aparatu telefonicznego

II SAB/Op 1/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie wydania książki inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności nakazu przyjęcia do aresztu
1   Następne >   +2   +5   7