Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Op 45/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą dotyczącą skargi na czynność Burmistrza Nysy

II SO/Op 30/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą w przedmiocie skargi na czynność Burmistrza Nysy

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza na skutek zażalenia T. R. na postanowienie WSA , sygn. akt II SA/Op 129/17 o odrzuceniu sprzeciwu

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-11

Sprawa ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 84/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Op 82/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-28

Sprawa ze skargi M. B. na Wójta Gminy Branice w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

II SA/Op 69/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-24

Skarga T. R. i J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nysy wniosku skarżącego T. R. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 381/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji o dokumentach i wydania dokumentów
1   Następne >   +2   +5   9