Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 29/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-22

Sprawa ze skargi B. B. na pismo Burmistrza Głubczyc w przedmiocie ograniczenia korzystania z prawa własności nieruchomości gruntowej

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SAB/Op 22/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie ustalenia prawa do emerytury

II SA/Op 625/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-02

Sprawa ze skargi W. J. na pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności

II SA/Op 10/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi P. G. na działalność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SA/Op 594/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi Z. K. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SO/Op 16/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Op 594/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-14

Sprawa ze skargi Z. K. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów
1   Następne >   +2   4