Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 29/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-22

Sprawa ze skargi B. B. na pismo Burmistrza Głubczyc w przedmiocie ograniczenia korzystania z prawa własności nieruchomości gruntowej

II SA/Op 410/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-12

Sprawa ze skargi A. W. na czynność Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie odmowy dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

II SA/Op 411/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-04

Sprawa ze skargi A. W. na czynność Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie informacji o wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Burmistrza Zdzieszowic.