Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Op 52/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie podania danych wniesionych skarg

II SA/Op 6/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-01-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 391/18 w przedmiocie zatwierdzenia opinii Komisji Konkursowej rekomendującej organizacje pozarządowe do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

II SA/Op 246/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-04-30

Sprawa ze skargi W. J. na działalność Burmistrza Namysłowa w przedmiocie niedopełnienia obowiązków i opieszałego działania burmistrza

II SA/Op 5/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na pismo informujące o braku uprawnień do potwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta RP

II SA/Op 366/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-13

Sprawa ze skargi M. P. na działania Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie niewłaściwego sposobu doręczania korespondencji

II SAB/Op 12/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Głubczycach w przedmiocie wydania kopii dokumentów

II SAB/Op 42/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej uchybień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności

II SA/Op 469/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza