Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 650/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi B. G. na Burmistrza W. w przedmiocie wydania zaświadczenia o stażu pracy w rolnictwie

II SA/Ol 1323/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi T.P. na Komendanta Straży Gminnej w '[...]' w przedmiocie mandatu karnego