Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Go 99/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

II SO/Go 14/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-25

Wniosek Prokuratora Rejonowego o wymierzenie grzywny Gminie za nieprzekazanie w ustawowym terminie do Sądu skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy nr X/56/2011 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

II SA/Op 245/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-03

Sprawa ze skargi L. I. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie działalności burmistrza

II SA/Bd 543/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-08-14

Sprawa ze skargi R. E. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza M. i Gminy

II SAB/Ol 58/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora 'Szpitala G.' sp. z o.o. w G. w udostępnieniu dokumentacji medycznej

III SA/Kr 819/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W

II SA/Op 264/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-20

Sprawa ze skargi L. I. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie działalności burmistrza

II SAB/Sz 27/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie braku odpowiedzi na pisma

II SA/Ol 405/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lidzbarku w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

II SA/Op 346/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi A. R. na Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie działalności Burmistrza Gminy Paczków
1   Następne >   2