Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SA/Op 532/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. G. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Kędzierzyna

II SAB/Op 141/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności