Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 1938/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek