Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi B. P. przeciwko Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodzie Ł. i Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Ł. w przedmiocie uprawnień z patentu na wynalazek