Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 208/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych po wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt II SA/Wa 1819/13

I OSK 3111/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OZ 96/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 153/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych, poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 265/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 631/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku , (dot. skargi na działalność Burmistrza Miasta [...] w zakresie opublikowania danych osobowych w stenogramie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej)

II SA/Wa 1590/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 346/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 193/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie zwrotu wniosku wobec nieuiszczenia opłaty skarbowej

II SA/Wa 2049/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   +10   18