Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Bd 4/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I OZ 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 92/05 o: 1) odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 92/05 o oddaleniu wniosku o wyłączenie wskazanych sędziów NSA i WSA we Wrocławiu; 2) odmowie przyznania D. W. prawa pomocy w sprawi...

II SAB/Bk 51/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy H. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Gd 4/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

II SAB/Łd 53/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Administracji Nieruchomościami Ł.-B. 'A' w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

IV SO/Gl 13/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-19

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej,

II SAB/Kr 71/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K.

II SAB/Kr 65/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Kr 50/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-26

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' w K. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Rejonowego

II SA/Bk 646/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4