Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 5/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 2 sentencji postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie kosztów sądowych

II SAB/Op 3/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Op 12/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 12/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 2/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SA/Op 653/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu z dnia [...], nr [...] przedmiocie informacji publicznej 1)

II SAB/Op 31/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Op 14/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy
1   Następne >   2