Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi R. S. na pismo w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 499/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 583/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 608/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 435/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-12

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia 'A' na czynność Burmistrza Miasta Głuchołazy w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Op 24/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 148/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości, częściowego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 45/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Skarga S. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za niewykonanie wyroku sądu uwzględniającego skargę na bezczynność w sprawie informacji publicznej wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SAB/Op 26/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Polska Cerekiew w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   11