Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SA/Wa 877/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi Z. L. na pismo Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie dopuszczalności zażalenia na pismo Prezesa WSA w Warszawie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej