Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 35/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 624/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 135/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 19/06

I OPP 137/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Podgórzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 33/06

I OPP 138/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Podgórzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 35/06

I OPP 139/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SA/Kr 235/06

I OPP 41/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 136/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność prokuratora w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 24/06

I OPP 140/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SA/Kr 236/06

I OPP 18/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 18/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego K. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 39/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Stowarzyszenia [...] w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 42/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego K. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2