Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 37/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w Łodzi w przedmiocie odmowy udostępnienia części informacji publicznej, sygn. akt II SA/Łd 820/08

I OPP 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga Stowarzyszenia Klubu '[...]' w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Klubu '[...]' w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt II SO/Kr 51/07

I OPP 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt IV SA/Wr 680/04