Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 37/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w Łodzi w przedmiocie odmowy udostępnienia części informacji publicznej, sygn. akt II SA/Łd 820/08