Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 220/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 391/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 52/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 391/10

II SO/Wa 40/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-19

Wniosek S. P. o doręczenie odpisu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

I OPP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 391/10 postanawi...

II SAB/Wa 52/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

I OPP 62/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga Z. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1050/11 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 z wniosku P. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 354/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   2