Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 58/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 197/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OPP 47/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego dla W. w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Wa 168/13

I OPP 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 483/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OPP 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 436/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 16/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 774/12 w sprawie ze skargi J. B. na pismo Starosty Wodzisławskiego w przedmiocie informacji publicznej

I OW 213/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SA/Gl 1012/12

I OW 230/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

I OPP 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 237/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OPP 46/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

skargę Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie pisma Z. L. sygn. II KO/Wa 174/13

I OPP 46/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie pisma Z. L. sygn. II KO/Wa 174/13
1   Następne >   2