Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 155/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 182/14

I OPP 126/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 268/15 ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego [...] w W. w przedmiocie udzielenie informacji publicznej