Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga P.A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 525/18 ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 59/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

skarg F.S. oraz R. Ltd z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 632/19 ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 58/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

skarg F.S. oraz R. Ltd z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 219/19 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 57/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Wniosek F.S. o wyłączenie s. NSA Mariana Wolanina od rozpoznania sprawy ze skarg F.S. oraz R. Ltd z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 13/19 ze skargi F.S. o wymierzenie Prezesowi Sądu Apelacyjnego grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OPP 65/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga R. Ltd z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 31/19 ze skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 69/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

skarg F.S. oraz R. z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 523/19 ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Liceum Ogólnokształcącego [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 63/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

skarg F.S. oraz R. Ltd z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 15/19 ze skargi na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 66/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga R. Ltd z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 488/19 ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 67/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga R. z siedzibą w L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 39/19 ze skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 68/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

skarg F.S. oraz R. z siedzibą na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 220/19 ze skargi na bezczynność Fundacji [...] z siedzibą w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   2