Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 4460/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 475/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 5211/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

II GZ 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 126/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie niezakwalifikowania do systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 153/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu , nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 466/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T.G. na pismo Dyrektora A. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. bez numeru w przedmiocie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe

II GZ 196/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 207/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [..] w przedmiocie odmowy skierowania na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu

II GZ 162/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   2