Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ke 418/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-28

Sprawa ze skargi S. Systemy S. Sp. z o.o. w M. na wybór w dniu 19 marca 2014 r. przez Gminę B.-Z. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

II GSK 633/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w S. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Usług [...] Sp. z o.o. z siedzibą w N. na czynność Burmistrza Gminy N. Nr [...] w przedmiocie informacji o spełnieniu wymagań formalnych ofert

I SAB/Kr 3/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M., w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

III SA/Wr 475/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-07

Sprawa ze skargi B. C., na czynność Burmistrza P., w przedmiocie ustalenia stawek dotacji,