Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasąd...

II GSK 3490/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Kielcach w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji dla szkół

I SA/Kr 787/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi M. G. na czynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odmowy przyznania dotacji

I SA/Bd 692/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-10

Sprawa ze skargi C. na zarządzenie nr [...] Prezydenta Miasta Torunia w przedmiocie kwoty dotacji na 2017r.

I SA/Bd 615/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

Sprawa ze skargi S. Sp. z o.o. w W. na czynność Prezydenta M. B. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji oświatowej