Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 12/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Op 5/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 r.