Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Op 126/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi K. S. na ocenę projektu Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

I SAB/Op 9/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzegu z/s w Lewinie Brzeskim w przedmiocie postępowania dotyczącego wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za rok 2009

I SA/Op 240/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2009 r.

I SA/Op 376/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania jednolitej płatności obszarowej na rok 2009

I SAB/Op 8/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzegu z/s w Lewinie Brzeskim w przedmiocie postępowania o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2009

I SA/Op 497/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2008 r.

I SA/Op 498/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2008 r.,

I SA/Op 248/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości na 2009 r. wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

I SA/Op 66/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi A Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej Spółka z o.o. w J. na ocenę projektu Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie dofinansowania wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007

I SA/Op 464/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-12

Sprawa ze skargi M. M. na pozostawienie przez Zarząd Województwa Opolskiego bez rozpatrzenia protestu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 , Nr DPO.VIII.MŻ.02182-1-64/10
1   Następne >   +2   4