Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Op 95/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

I SA/Op 562/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-31

Sprawa ze skargi Powiatu Kluczborskiego na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007

I SA/Op 248/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości na 2009 r.

II SA/Op 102/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie płatności obszarowych

I SA/Op 497/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2008 r. w związku z wnioskiem skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

II SA/Op 271/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych za rok 2010

I SA/Op 591/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-27

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w K. na ocenę wniosku przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I SA/Op 641/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-12

Sprawa ze skargi A. W. na negatywny wynik procedury odwoławczej w przedmiocie odmowy wsparcia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I SA/Op 248/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości na 2009 r.

II SA/Op 102/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności obszarowych
1   Następne >   2