Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 215/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ke 12/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta [...] w przedmiocie samowolnej budowy i użytkowania obiektów budowlanych

II SAB/Sz 144/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie nadania biegu sprawie

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-09

Skarga A.Z. na bezczynność Wojewody W. w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

II SAB/Wa 239/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku (dot. M.K.)

II SAB/Bk 11/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]

III SAB/Lu 3/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo

II SAB/Łd 62/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie wyegzekwowania rozbiórki budynku gospodarczego

I OZ 306/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o...
1   Następne >   +2   +5   +10   43