Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

II SAB/Kr 8/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

III SAB/Kr 61/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Kr 17/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w J. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-11

Skarga R. S. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 280/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

II SAB/Kr 5/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy I. -W. w udostępnieniu informacji publicznej zgodnie z wnioskiem

III SAB/Kr 34/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Kr 281/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.
1   Następne >   +2   +5   +10   23