Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 87/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 74/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 74/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Skarga K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 126/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wezwania do wyjaśnień

II SAB/Kr 214/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Uniwersytetu Ekonomicznego w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

III SAB/Kr 165/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-23

Wniosek A. M. i S. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SAB/Kr 54/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 126/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-22

Wniosek w przedmiocie obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej od wniosku o uzasadnienie wyroku

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO
1   Następne >   +2   +5   +10   34