Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 285/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozpoznania sprawy [...]

III SAB/Kr 136/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-28

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia akt osobowych

II SAB/Kr 451/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 225/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-04

Skarga A. F. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 458/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 454/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 428/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 422/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 2/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego

II SAB/Kr 443/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   20