Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 1277/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OZ 1278/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 1306/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Bk 127/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie wyjaśnienia wysokości i zasad wypłacania uposażenia

I OZ 1150/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia podania

I OZ 1280/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 1281/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 720/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji . w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Bk 105/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-29

Skarga T. M. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Ł. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   14