Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na bezczynność Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

II SAB/Gd 125/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Wa 776/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Gd 126/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SO/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-03

Wniosek A.O. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie akt sprawy do sądu

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 83/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wyłączenia organu

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność W.M. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej