Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 127/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 1/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi T.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 165/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi J.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 473/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-23

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

I SAB/Wa 32/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi B.H. , L.O. i B.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wa 280/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-16

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 459/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi W.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku