Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

Sprawa ze skargi B. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 528/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 273/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi D. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 237/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] czerwca 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 325/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-03

Sprawa ze skargi Z. B. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku z [...] kwietnia 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi I. K. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpoznaniu wniosku z [...] marca 2018 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy 1. stwierdza, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset ...