Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SAB/Wa 355/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-05

Sprawa ze skargi E.W. i T. S. na przewlekłość Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpoznaniu wniosku z [...] kwietnia 2019 r. o wznowienie postępowania

II SAB/Wa 467/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-09

Sprawa ze skargi S.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z [...] lutego 2019 r.

II SAB/Wa 772/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-30

Sprawa ze skargi Z. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania z wniosku o odmowie wyłączenia stosowania przepisów

I SAB/Wa 22/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa do rekompensaty

II SAB/Wa 150/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-31

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 388/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

Sprawa ze skargi B.F. na przewlekłość postępowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dotyczącej wniosku skarżącego o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

VII SAB/Wa 50/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-17

Sprawa ze skargi R. Spółka Jawna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji